Hlavním druhem zvěře v Rokytě jsou mufloni. V letech 1970-1976 bylo do obory postupně dovezeno 31 kusů mufloní zvěře. Část pocházela z Lánské obory, z honiteb LZ Litoměřice a MS Těchlovice, v případě další zvěře však chybí informace o jejím původu. Do začátku 80. let nebylo dosaženo významnější trofeje, bodové hodnoty nejsilnějších toulců se pohybovaly do 200 b. CIC. V r. 1982 došlo k úniku významného počtu muflonů. Nastalou situaci využil vlastník obory k výměně chované populace. Původní zvěř nahradili mufloni z vynikajících oborních chovů – z Klentnice (5 kusů) a Opočna (25 kusů) a z vyhlášené východočeské honitby Zaječiny (5 kusů). S odstupem let se potvrdilo, že tato volba byla správná. Dobrý genofond zvěře přinesl ovoce, začaly se objevovat silnější trofeje: 1991 – 214,50 b. CIC; 1994 – 223,50 b. CIC; 1995 – 229,75 b. CIC; 1996 – 226,25 b. CIC. Toulce muflonů z Rokyty nepostihuje odlupčivost, nelámou se a mají výrazně tmavou barvu. U zvěře nedochází k zarůstání toulců, trofeje se vyznačují dobrou rozlohou a vinutím. Dosud nejsilnějším toulcům bylo naměřeno 238,25 b. CIC. Pochází z osmiletého berana, uhynulého v průběhu říje v r. 1999.

K muflonům byla v 70. letech vysazena daňčí zvěř, o jejímž původu dnes chybí informace. Od počátku byla považována za doplňkový druh. Při šetření o mysliveckém hospodaření v oboře, jehož závěry obsahoval lesní hospodářský plán na období let 1972-1981, však bylo mimo jiné doporučeno chovat v Rokytě pouze muflony. Od r. 1998 však má daňčí zvěř opět normované stavy. Její kvalita je průměrná, dosud nebylo dosaženo významných trofejí.