Myslivecké sdružení – Žatecká Diana, občanské sdružení vykonává dle stanov práva myslivosti v oboře pro zvěř ROKYTA – Nečemice.