O SPOLKU ŽATECKÁ DIANA

Myslivecký spolek ŽATECKÁ DIANA vykonává práva myslivosti v oboře pro zvěř ROKYTA již od roku 1994. Svojí rozsáhlou činností přispívá k propagaci myslivosti, ochraně přírody a ke zlepšování životního prostředí zvěře. Spolek podporuje soustavný růst odborné úrovně svých členů, bezpečné zacházení s loveckými zbraněmi a rozšiřování zájmového vyžití veřejnosti.

FOTOGALERIE