Myslivecké sdružení – Žatecká Diana, o.s.

IČO : 69102899 DIČ : CZ69102899

Sídlo : Jílovská 1167/71a, 142 00 Praha 4

registrováno u Ministerstva vnitra pod č. VS/1-1/39 657/99-R

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., č.ú.: 1083792/0800 email : info@zatecka-diana.cz