Stejně jako v jiných oborách s nižší úživností bylo i v Rokytě nutné přikročit k úpravám, zlepšujícím potravní možnosti zvěře. Mezi ně patří např. zakládání okusových ploch, výsadba plodonosných dřevin v alejích podél cest a kvalitní agrotechnická péče o louky a políčka. Přirozená úživnost prostředí v současné době v průběhu roku dostačuje, pouze v zimním období je zvěř podle potřeby přikrmována lučním senem, krmnou řepou a ovsem. Uživatel obory veškerá krmiva nakupuje, všechny zemědělské práce zajišťuje smluvní partner. Zvěř je pod stálým veterinárním dohledem, pravidelně jí jsou předkládány antiparazitární přípravky. Výsledky koprologických vyšetření potvrzují její dobrý zdravotní stav.

Obora není komerčně využívána, loví v ní členové OS Žatecká Diana a jejich hosté. Loví se převážně na čekané, hosty vždy doprovází oborník nebo myslivecký hospodář. Lov se soustřeďuje do podzimních a zimních měsíců, v průběhu roku provádí oborník pouze sanitární odstřel. Získaná zvěřina se neprodává, využívá ji nájemce obory.

Rokyta není volně přístupná veřejnosti. V případě zájmu (např. škol) probíhají v oboře po dohodě s vlastníkem a uživatelem exkurze.

Obora Rokyta má bezesporu potenciál vyprodukovat nadprůměrnou mufloní trofej. Budeme proto se zájmem sledovat, kdy se objeví toulce podobné rekordním z r. 1999.